Martin Bondlid

Forretingsutvikler / CFO

Martin Bondlid arbeider som CFO, forretningsutvikler og er ansvarlig for InvestorLab i Impact StartUp.