Martin Bondlid

Martin Bondlid arbeider som CFO, forretningsutvikler og er ansvarlig for InvestorLab i Impact StartUp.