Impact-definisjon

Impact betyr positiv endring for mennesker og planeten. For startups handler det om å løse samfunnsproblemer og skape positiv effekt for målgruppen.

Dette kjennetegner en impact startup

At du jobber med et prioritert samfunnsproblem

Et "prioritert samfunnsproblem" refererer til en spesifikk utfordring eller situasjon som samfunnet anser som viktig, akutt eller kritisk.

Samfunnsproblemet krever særlig oppmerksomhet, ressurser og innsats for å løse. Dette kan være et problem som påvirker en betydelig del av befolkningen, har stor effekt på en mindre, men viktig målgruppe eller hjelper planeten.

For en underbetjent målgruppe

En "underbetjent målgruppe" refererer til en spesifikk gruppe mennesker eller en miljøutfordring som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet, støtte, eller tjenester i forhold til deres behov eller utfordringer.

Dette kan skyldes ulike årsaker, for eksempel mangel på ressurser, begrensede tilgjengelige tjenester eller manglende fokus på denne gruppen i samfunnet.

Du skaper en tydelig og målbar endring

"Betydelig og målbar endring" refererer til en positiv forandring eller forbedring som har en tydelig påvirkning på miljøet eller grupper i samfunnet, og som kan måles på en pålitelig måte.

Et nøkkelord for vårt arbeid

“Impact” er et nøkkelord for de selskapene vi jobber med. Vi bruker denne definisjonen for å kartlegge hvilke selskaper som matcher våre tilbud.

Internasjonal definisjon

Vi definerer impact i tråd med den internasjonale aktøren The Impact Management Plattform.

Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen

Nyheter fra våre selskaper, relevante arrangementer, og herlig nerding på impact-faget.