Impact startups er pionerer i den nye økonomien

Vi akselererer det som er viktig, slik at enda flere selskaper med bærekraft i kjernen lykkes.

Marte Sootholtet, Daglig leder

Et nytt næringsliv

Stadig flere starter bedrifter for å løse samfunnsproblemer der samfunnseffekten kommer før profitt. Disse gründerne er fyrtårn for en impact-drevet økonomi, der positiv endring i livskvalitet, redusert utenforskap eller sparte klimautslipp er den viktigste målestokken for suksess. Vi kaller dem impact startups.

For å lykkes, trenger disse selskapene kunnskap, verktøy, og en bærekraftig forretningsmodell. De står ofte overfor komplekse utfordringer med ulike interessenter, sårbare målgrupper og en offentlig sektor som ønsker innovasjon, men mangler kapasitet. Investorlandskapet er også i en tidlig fase når det kommer til å investere i samfunnseffekt.

Impact som konkurransefortrinn

Impact-entreprenører forstår at en målbar samfunnseffekt blir den mest verdifulle valutaen i fremtiden. Ny lovgivning øker også presset på at bærekrafthensyn tas i investeringer og utvikling av nye næringer.

Selv om de ikke kan skape massiv endring alene, er de viktige utfordrere som viser oss nye muligheter.

Vi jobber for å øke suksessen til impact startups

For at de skal lykkes, trenger de modige investorer og innkjøpere og bevisste forbrukere. Vi kobler impact startups med kunnskap og nettverk og bygger et støttende økosystem sammen med våre partnere.

Selskapene trenger ikke bare forretningsutvikling og vekststrategier; de trenger også hjelp til å måle og styre samfunnseffekten sin for å tiltrekke investorer og kunder som deler samme verdier.

Vi bidrar til at flere impact startups lykkes ved å øke kunnskap, og gi tilgang på nettverk og kapital.

Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen

Nyheter fra våre selskaper, relevante arrangementer, og herlig nerding på impact-faget.