Karin Frölander

Karin Frölander er prosjektkoordinator og kontorsjef for Impact StartUp. Karin har ansvar for administrative oppgaver og er med på utføringen av akseleratorprogrammene.