Karin Frölander

Operations Manager

Karin Frölander er Operations Manager for Impact StartUp. Karin har ansvar for administrative oppgaver og er med på utføringen av akseleratorprogrammene.