Jan Tveterås

Forretningsutvikler / EffektLab

Jan Tveterås jobber som forretningsutvikler i Impact StartUp