Jan Tveterås

Forretningsutvikler/EffektLab

Jan Tveterås jobber som forretningsutvikler i Impact StartUp