Jan Tveterås

Forretningsutvikler / EffektLab

Jan har lang erfaring med å hjelpe sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner med impact management. Som deleier i Ephori Impact har han jobbet med å skape nye, resultatbaserte samarbeid mellom offentlig og ideell sektor.

Her har han blant annet vært med å introdusere markedet for effektkontrakter og brofinansieringsavtaler; helt nye samarbeidsformer som bygges rundt måling av sosiale resultater. Jan har bakgrunn som siviløkonom. Han har tidligere jobbet med effektkontrakter i Portugal, og skrev også sin masteroppgave om emnet. Ved siden av jobben i Ephori har Jan de siste tre årene grunnlagt og driftet reiselivsselskapet Cabin Campers AS, som har hatt 18 egenproduserte “hytter-på-hjul” til utleie i Norge. Selskapet ble solgt til nye eiere i Januar 2021. 


Les mer om forretningsutvikling i Impact StartUp her!

I dag skapes flere nye løsninger på samfunnsutfordringer enn noen gang tidligere. Å bidra til at potensialet i disse løsningene realiseres, er for meg både viktig og veldig spennende. – Jan Tveterås