impact-tanken

Morgendagens mest innflytelsesrike virksomheter styrer etter sosiale og miljømessige mål, så vel som økonomiske. Det er disse ildsjelene vi kjemper for.

hva legger VI i begrepet "IMPACT"?

Med "Impact" mener vi:

  • en målbar, betydelig positiv endring
  • med netto effekt
  • på et prioritert problem  
  • for en underbetjent gruppe mennesker og/eller planeten
  • som oppstår med intensjon
  • og er av betydelig og tilstrekkelig omfang og varighet

Det er ikke antall brukere eller antall solgte produkter, men redusert antall arbeidsledige i en målgruppe, økt disponibel inntekt betydelig nok til å forbedre målgruppens liv, reduserte CO2-utslipp eller antall kilo gjenbruk av plast. All Impact kan ikke måles, likevel kan vi finne gode indikatorer som har en tydelig kobling til effekten vi søker. Som et eksempel er sannsynligvis økt fysisk aktivitet en god indikator for redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, og antall jenter i skolen er trolig en god indikator for økt likestilling og forbedrede livsvilkår.

IMPACT-ØKONOMIEN

Den rådende måten å drive forretningsvirksomhet i dag tar for gitt at investorer, selskaper og forbrukere kun er ute etter individuelle økonomiske fordeler. Mye tyder på at dette er en tankegang som nå er i endring. Selskaper som utmerker seg som ledende i dag søker stadig oftere både økonomisk avkastning og målbar positiv effekt på miljøet eller sårbare målgrupper. Investorer og selskaper som sammen skaper mer enn bare maksimal økonomisk verdi for investor, aksjonær eller kunde, viser vei til nye måter å bygge samfunnet på. Ved å drive, investere i og kjøpe fra bedrifter som løser samfunnsutfordringer, fødes en ny økonomi – IMPACT-økonomien.

DETTE ER EN SOSIAL ENTREPRENØR

En sosial entreprenør eller impact startup er et selskap som ønsker å bidra til å skape en ny løsning på et samfunnsproblem. De vil skape målbare positive endringer, og samtidig bygge en god og lønnsom virksomhet. Disse selskapene reduserer for eksempel behovet for fossilt brensel, erstatter plast, forbedrer folks helse, hjelper barn til å lykkes i skolen, reduserer fattigdom, gjør nabolag tryggere, skaffer rent drikkevann til en rimelig pris eller revolusjonerer batteriproduksjon.

DERFOR TRENGER SOSIAL ENTREPRENØRER SIN EGEN AKSELERATOR

Flere av verdens mest banebrytende selskaper kom dit de er i dag delvis takket være en godt utviklet startup-scene som tilførte kunnskap, nettverk og kapital allerede i tidlig fase. Vår erfaring viser at sosiale entreprenører har noen behov som er annerledes enn øvrige startups for å lykkes. Selskapene trenger ikke bare forretningsutvikling, økonomisk kunnskap, lederegenskaper og gode skaleringsstrategier. De trenger også kunnskap om hvordan de kan måle og styre etter samfunnseffekt, og bygge en bærekraftig forretningsmodell med flere bunnlinjer. Det betyr også at de trenger å tiltrekke seg investorer som ønsker å bidra til nettopp denne typen verdi. Impact StartUp har kunnskapen, verktøyene og metodene for både selskapene, samarbeidspartnerne og investorene.

impact

NØKKELINNSIKT

Ved å drive, investere i og kjøpe fra bedrifter som løser samfunnsutfordringer er en ny samfunnsøkonomi født - IMPACT-økonomien.