Trygg av natur

Trygg Av Natur landet effektkontrakt

For å kunne rulle ut sin unike læremetode, trengte Trygg Av Natur midler og innpass hos kommuner.

En kontrakt mellom kommune, investor og startup

I 2019 inngikk de en effektkontrakt med Lier kommune og den sosiale investoren Ferd Sosiale Entreprenører (FSE). I en slik avtale forhåndsbetaler en sosial investor eller en stiftelse arbeidet en sosial entreprenør gjør. Investoren blir tilbakebetalt av det offentlige dersom avtalte resultater er nådd. Dette gjør det lettere å prøve ut nye tiltak for det offentlige.

Mulighet til samarbeid, uten risiko

For Trygg Av Natur ga dette en mulighet til å lære og justere gjennom tett samarbeid med kommunen og FSE. Partene jobbet sammen for å finne ut hva behovene til målgruppen var, hva som er et positivt resultat for gruppen, hvordan dette kan oppnås og hvordan det kan måles. Dette har gitt dokumenterbare resultater og verdifull læring.

Om selskapet:

Trygg Av Natur jobber for å gi unge økt livsmestring og hindre skolefrafall. De tilbyr aktivitet for barn og unge, og utdanning for voksne rettet mot skole, oppvekst- og helsesektor.

Etablert: 2016

Gründere: Andreas Arnø, Simen Skogli og Jørgen Moland

Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen

Nyheter fra våre selskaper, relevante arrangementer, og herlig nerding på impact-faget.