Effektlab

EffektLab

Istedenfor å kjøpe tjenester,
vil offentlig anskaffelser handle om å kjøpe positiv endring

Kommuner står overfor en rekke velferdsutfordringer. Mange av disse utfordringene håndterer kommunene best selv. Andre kan løses mer effektivt og bedre sammen med andre, som for eksempel med sosiale entreprenører.

For å lykkes med gode samarbeid, trenger sosiale entreprenører og offentlige virksomheter en arena for å møtes, bli kjent og lære om hverandres forutsetninger. EffektLab er en slik møteplass, der sosiale entreprenører og offentlig sektor bygger felles kompetanse og utvikler nye måter å jobbe sammen på.

EffektLab Intro

Vil din kommune utforske og lære om sosial innovasjon? Nå kan dere delta i EffektLab Intro og få eksperthjelp på å utforske den sosiale bunnlinjen. Din kommune vil gjennom EffektLab Intro få tilgang til nyttig kompetanse og spennende leverandører. Her lærer dere å skape nye muligheter og få innsikt i spennende og nye samarbeidsformer. Programmet består av 3 halvdagssamlinger over 4 måneder. Les mer om EffektLab Intro her eller ta kontakt med lise@impactstartup.no.

Effektlab KS - pilot

KS og Impact StartUp gjennomfører en pilot med 7 kommuner i løpet av 2022. Målet er å hjelpe kommunene som ønsker å starte samarbeid med sosiale entreprenører, og som ønsker støtte fra eksperter i prosessen. Deltakerne får veiledning rundt forankring, tillit, taushetsplikt, internkontroll, anskaffelser, finansieringsmuligheter og vanlige fallgruver. Programmet består av 6 halvdagssamlinger over 12 måneder. Les mer om EffeltLab KS her.

KONTAKT OSS

våre NORDISKE PARTNERE

Impact StartUps InvestorLab, EffektLab og Impact Management er et samarbeid med våre nordiske partnere. Dette arbeidet er støttet av Nordic Innovation – en nordisk organisasjon som jobber for å fremme samarbeid om handel og innovasjon på tvers av de nordiske landene.