LES VÅR RESULTATRAPPORT

LAST NED

Effektlab

EffektLab

Hva om offentlige anskaffelser styrte etter både økonomisk og samfunnsmessig effekt? I stedet for å kjøpe tjenester, ville det handle om å kjøpe positiv endring.

EffektLab er et nettverk og kunnskapsarena for sosiale entreprenører og offentlige innkjøpere, med mål om økt samarbeid. Sosiale entreprenører har stort potensial for å løse velferdsbehov. Sammen med det offentlige kan de levere effektive og innovative løsninger som skaper velferd der flere kan bidra – til det gode for både samfunn, mennesker og miljø.

Arena for å møte gode samarbeidspartnere

Sosiale entreprenører og offentlige virksomheter trenger en arena for å møtes, bli kjent og lære om hverandres forutsetninger. EffektLab er vår møteplass, der sosiale entreprenører og offentlig sektor bygger felles kompetanse og utvikler nye måter å jobbe sammen på.

Bedre kvalitet på anskaffelser

Gjennom Impact StartUp blir de sosiale entreprenørene gode problemløsere og tryggere leverandører for stat og kommune. EffektLab gir offentlige innkjøpere innsikt, verktøy og støtte som gjør dem bedre rustet for å ta i bruk denne muligheten. Programmet gir også kunnskap om hvilken målbar samfunnseffekt de kan bidra til gjennom sine anskaffelser.

EffektLab tilbyr:

  • en felles arena og nettverk for offentlige innkjøpere og sosiale entreprenører
  • innsikt, verktøy og støtte for bedre samarbeid
  • tilgang til gode nye løsninger på samfunnsutfordringer
  • samarbeidsmuligheter mellom offentlig og privat sektor

KONTAKT OSS

våre NORDISKE PARTNERE

Impact StartUps InvestorLab, EffektLab og Impact Management er et samarbeid med våre nordiske partnere. Dette arbeidet er støttet av Nordic Innovation – en nordisk organisasjon som jobber for å fremme samarbeid om handel og innovasjon på tvers av de nordiske landene.