Marte Sootholtet

Marte Sootholtet er daglig leder for Impact StartUp Norge og tar seg av den overordnede utviklingen av programmet. Marte har 10 års erfaring fra samfunnsinnovasjon- og startupscenen og har bred erfaring som prosjektleder, KaosPilot og tjenestedesigner på en rekke utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor.