Kristine Ausen

Programkoordinator

Kristine Ausen er Impact Management koordinator. Hun har ansvaret for koordinering av våre målinger av samfunnseffekt i Impact StartUp. I tillegg arbeider hun tett på det aktive akseleratorprogrammet.