Pågående akselerator

Her finner du informasjon om nøkkeldatoer og aktiviteter i akseleratoren, selskapene som er med i høstens program, våre forretningsutviklere og akseleratorpartnere

Program

KICK-OFF & CAMP 1

31.-1. sep (Fysisk: Oslo)

CAMP 2

21.-22. september (Digital)

CAMP 3

26.-27. oktober (Digital)

DemoDay

7. desember (Fysisk: Oslo)

Evaluering

8. desember (Fysisk: Oslo)

Et tilbud for impact startups

Akseleratoren er et fem måneders program for 10 utvalgte impact startups.

Om programmet

Ekvi

I Norge tar det gjennomsnittlig 7 år å få stilt diagnosen endometriose. Denne tiden ønsker Ekvi å forkorte via deres diagnose- og oppfølgingsverktøy. Ved hjelp til gjenkjenning av symptomer i appen, informasjon og støtte gjør de diagnostisering langt lettere og kortere enn hva som idag er vanlig.

Til nettsideopen_in_new
Bilde av gründer

Ekskurs

‍Ekskurs gir bedrifter muligheten til å skape inkluderende og tilgjengelige produkter og tjenester med deres unike rådgivning fra “funkiscoacher”. Dette er hands-on innsikt fra brukeren. Selskapet er startet og eies av Norges Handikapforbund Oslo.

Til nettsideopen_in_new
Bilde av gründer

Anue

Anue skal sikre livsviktig ernæring som en trygg og enkel måte fra donor til barn, fordi alle barn bør få morsmelk som sitt første måltid. Anue utvikler utstyr, prosesser og kunnskap som hjelper omsorgspersoner å gi barn en best mulig start i livet. De sikrer optimal kvalitet i alle ledd, minimerer svinn og forenkler morsmelkens vei fra donor til barn.

Til nettsideopen_in_new
Bilde av gründere

Blåst spel

Blåst Spel lager en nyskapende mobilplattform som engasjerer alle til å bidra med forskning og kartlegging av naturen. Med spillmekanikk og visuelle fortellergrep gjør de det gøy å finne nye arter, og på denne måten bidrar vi alle til å bevare biomangfoldet. Kommer snart på markedet!

Til nettsideopen_in_new
Bilde av gründere

Æira

Æira er et virtuelt simuleringsprogram, med mål om å minske gapet mellom lesesalen og behandlingsrommet for medisinstudenter. Dette kan gjøre undervisningen mer effektiv og motiverende, slik at fremtidens leger blir bedre rustet til å møte pasienter og unngå feilbehandling

Til nettsideopen_in_new
Bilde av gründere

E-kulturskolen

Kulturskole på nett! Dette tilgjengeliggjør kulturtilbud til alle, uavhengig av tid, sted og helt uten ventelister. Her får du musikkundervisning, billedkunst og undervisning i dans på et og samme sted!

Til nettsideopen_in_new
Bilde av gründere

Minus solutions

Konsumere minimalt, lagre mer karbon enn det som slippes ut, tilføre mer energi enn det som brukes, være positiv for biologisk mangfold, ta vare på mennesker. Er alt dette mulig? Minus Solutions lager møbler som er karbonnegative - gjennom livsløpet lagrer de med karbon enn de forbruker. Som en del av dette har de kontroll over verdikjeden fra produksjon til avfall gjennom utleieløsninger.

Til nettsideopen_in_new
Bilde av gründere

Sirqel

Sirqel ønsker at flere skal bruke sykkelen som transportmiddel! Dette tilgjengeliggjør de via abonnementsløsning på sykler, både med og uten el, til en fast og lav månedspris for hele familien.

Til nettsideopen_in_new
Bilde av gründere

SquareRoot

SquareRoot bidrar til grønnere byer! Deres verktøy gjør det lettere å planlegge og implementere grønne arealer i for eksempel byggeprosjekter. De tilbyr viktig kunnskap om plantenes funksjoner, som å fordrøye overvann, senke temperatur og støy, og skape habitat og mattilgang for insekter og dyr.

Til nettsideopen_in_new
Bilde av gründer

Tegneri Talera

Tegneri Talera ønsker å øke bruken og kunnskapen om tegn-til-tale; både for barn med språklige utfordringer og uten. Gjennom den fargerike karakteren Ebbe Nebb som “snakker med hendene”, vil barn med svekket språkkompetanse få større mulighet til å inkluderes i leken og samtalen - og være regissører i sine egne liv.

Til nettsideopen_in_new
Bilde av gründer

Møt forretningsutviklerne for kull 9

Bilde av forretningsutvikler Karen Skarbø.

Karen J. Skarbø

Forretningsutvikler
Bilde av forretningsutvikler Geir Landsgård.

Geir Landsgård

Forretningsutvikler
Bilde av forretningsutvikler Luiza Grizelle.

Luiza Grizzelle

Forretningsutvikler
Bilde av forretningsutvikler Chris Klemmetvold.

Chris Klemmetvold

Forretningsutvikler
Bilde av forretningsutvikler Lise Arvesen.

Lise Arvesen

Forretningsutvikler

Akseleratorpartnere

Klaveness stiftelsen

Probono partner

Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen Få siste impact-nytt fra bransjen

Nyheter fra våre selskaper, relevante arrangementer, og herlig nerding på impact-faget.