16.3.2021

Startups med starthjelp fra Deloitte

Startups med starthjelp fra Deloitte

Mange aktører ser stor verdi i at idéer som gjør Norge bedre blir til virkelighet. En av dem er Deloitte. Det er grunnen til at de rådgir hver deltaker i Impact StartUp innen juss, finans og økonomistyring.

Med 244 400 ansatte i over 150 land er Deloitte kjent for å levere revisjon-, rådgivning- og advokattjenester til noen av verdens aller største og mest fremgangsrike selskaper. Det er lett å tenke at veien derfra til en norsk startup er lang, men slik er det ikke. Et av Deloittes uttalte mål er å bidra til samfunnsinnovasjon. Derfor inngikk de allerede i 2019 et samarbeid med Impact StartUp.

– Impact Startup er en arena der vi får kombinere et faglig bidrag med vårt sosiale engasjement. 

Å bidra til at viktige nye løsninger på samfunnsutfordringer blir realisert er givende og meningsfullt for oss. Basert på de tilbakemeldingene vi har fått, har vår bistand stor verdi for disse virksomhetene, sier Tore Paulshus, leder for Tax & Legal i Deloitte Norge.

Essensiell bistand for tidligfaseselskaper

For at en startup skal klaffe, må mye på plass på kort tid. Tidlig tilgang på kompetanse og sparring rundt ulike fallgruver og utfordringer for selskapene er essensielt for å sikre seg en posisjon i markedet så fort som mulig. Enten det handler om juss, finans eller økonomi, sitter Deloitte på kunnskap og talent som sjelden kommer en startup til gode. 

– Vi er heldige som kan tilby våre startups rådgivere fra et så markant kompetansemiljø som Deloitte. Det betyr at selskapene får tilgang på ressurser og spisskompetanse som er veldig relevant, men ofte dyrt og dermed lite tilgjengelig for selskaper i tidlig fase, sier Marte Sootholtet i Impact StartUp.

Vinn-vinn for kompetanseutvikling

Samarbeidet gir Deloitte mye igjen for å delta – også utover de positive effektene av å utøve samfunnsansvar. Like mye som startups trenger rådgivning, trenger også Deloittes nye talenter reelle, innovative foretningscase å bryne seg på. Å arbeide med morgendagens løsninger sammen med morgendagens forretningsledere er både engasjerende og kompetansebyggende.

– De får blant annet førstehåndskjennskap til nye ideer og løsninger, i tillegg til å bli kjent med engasjerte og dyktige gründere, sier Sootholtet.

20 timer med dedikert team

Hver virksomhet på Impact StartUp-programmet får 20 timer med sitt dedikerte team fra Deloitte, med rådgivning hovedsakelig innen to områder:

  • Økonomi- og regnskapsforståelse - både opplæring og utvikling for virksomhetene og konkret rådgivning, for eksempel innen budsjett og planlegging.
  • Juridisk rådgivning, for eksempel skatt og avgift - bistand med utarbeidelse av aksjonæravtaler/partneravtaler, forhandleravtaler, immaterielle rettigheter og personvern. Den dedikerte advokat benytter seg ved behov av spisskompetanse hos øvrige kollegaer i Deloitte.