4.10.2021

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål rundt akseleratorprogrammet til Impact StartUp? Her er svarene på (nesten) alt du lurer på.

Impact StartUp Norge er et fem måneders akseleratorprogram for oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Gjennom programmet får du hjelp til å utvikle en bærekraftig forretningsmodell med strategier og verktøy for sosial- og miljømessig målstyring, finansiering og skalering.

Dette får du i akseleratorprogrammet

  • Forretningsutvikling – Ukentlig skulder ved skulder bistand fra forretningsutvikler
  • Konseptutvikling – Hands-on utvikling av virksomhetens hovedområder
  • Kommersialisering – Utvikling av det kommersielle og sosiale potensialet
  • Målstyring av trippel bunnlinje – Verktøy for måle og styre etter resultater
  • Systemforståelse – Kjennskap og forståelse av offentlig sektor
  • Nettverksbygging – Tilgang til nettverk innen entreprenørskap og samfunnsinnovasjon
  • Investor- og kundekontakt – Kobling mot finansieringspartnere og potensielle kunder
  • Finansiering – Potensiell delfinansiering av nøkkelprosjekter

Er bedriften min sosialt eller miljømessig nok for å kunne søke?‍

Selskapene som tas opp i programmet kjennetegnes av at de har en ny løsning på en samfunnsutfordring. Jobber dere med å forbedre et produkt eller tjeneste for å gjøre enda mer av det som virker, eller ofte har runder på om dere faktisk løser det dere ønsker å løse? Da er dere på riktig spor og er veldig relevante for akseleratorprogrammet. Impact Startup kan blant annet hjelpe dere med å effektivisere hvordan styre etter sosiale og miljømessige resultater.

Dobbel og trippel bunnlinje – hva er det?‍

Dobbel bunnlinje kjennetegner et selskap som jobber etter både økonomisk og sosial eller miljømessig verdiskaping. Selskaper med trippel bunnlinje skaper verdi både gjennom å løse sosiale utfordringer, samtidig som de bidrar til å løse et miljøproblem.

Er miljøretta entreprenørskap nok til å søke?‍

For å søke med en løsning på miljøutfordringer, må du som minstekrav ta et sosialt ansvar utover vanlig ansvarlig drift. Ansetter du noen med særskilte behov? Bidrar det du gjør til å endre holdninger og fordommer? Er det et element av forebygging eller bygges det gode, trygge lokalsamfunn gjennom dere virksomhet? Da bør dere søke! Se til FNs bærekraftsmål som angir viktige samfunnsutfordringer mange jobber med å finne gode løsninger på.

Vi holder til utenfor Oslo og omegn, kan vi delta?‍

Ja, selskaper som oppfyller øvrige kriterier fra hele Norge kan delta. Pandemien har sørget for at vi allerede har gode erfaringer med å holde heldigitale programmer. Vi jobber kontinuerlig med å utforme et enda bedre digitalt program med flere fysiske innslag og oppgaver, slik at fysisk tilstedeværelse fortsatt får en viktig rolle – om enn i andre former. Programmet vil i tillegg ha et antall fysiske samlinger, men ikke flere enn at selskaper fra hele Norge kan delta.

Vi har holdt på en stund, men har ikke funnet nøkkelen som gjør oss til en bærekraftig business. Er det for sent for oss da?‍

Nei, for impact startups er det ofte en ekstra utfordring å bygge en bærekraftig forretningsmodell. Modellene kan være komplekse og avhenger av flere interessenter for å fungere. Men, vær forberedt på at du i programmet må vri og vende på mange elementer ved ideen din og utfordre grunnleggende antagelser underveis.

Jeg er egentlig bare én person. Jeg vil gjerne søke, men kan jeg det?‍

Dere må være minst to i teamet for å søke Impact Startup. Erfaring viser at bedriften har langt større utbytte av programmet om to representanter deltar på samlingene.

Tas det eierskap i virksomheten min?‍

Impact StartUp tar ikke eierskap i selskapene.

Hvem står bak dette programmet? ‍

Impact StartUp Norge bygger på en dansk modell, initiert og videreutviklet av Ferd Sosiale Entreprenører og spesialtilpasset entreprenører som løser sosiale og miljømessige utfordringer. Programmet er nå etablert i alle de nordiske landene med ledende eksperter fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Hvorfor gjør Ferd Sosiale Entreprenører dette?‍

Ferd Sosiale Entreprenører har tatt initiativet til akseleratorprogrammet for å målrette sin innsats mot oppstartsselskaper som trenger ekstra oppfølging og modning før de er vekstklare. Ambisjonen er å gjøre flere sosiale entreprenører forretningsmessige bærekraftige.

Hva er forskjellen mellom Ferd Sosiale Entreprenører sin portefølje og dette?‍

Impact StartUp er et eget frittstående program som ikke er koblet til Ferd Sosiale Entreprenørers øvrige virksomhet.

Er programmet kun retta mot norske selskaper?‍

For å kunne delta må selskapet være etablert eller ha base i Norge.

Er det bare for AS og private selskaper?‍

Nei, også prosjekter med opphav i ideelle virksomheter kan søke. Et viktig krav er imidlertid at teamet som deltar i programmet har beslutningsmyndighet.

Hva er det mest unike med akseleratorprogrammet til Impact StartUp‍

Impact StartUp er det første programmet av sitt slag som rettes inn mot impact entreprenører og innovatører. Det vil si selskaper som er etablert for å løse et sosialt eller miljømessig problem, eller en øvrig samfunnsutfordring. Akseleratorprogrammets team er ledende eksperter i Norden på å utløse både sosiale, miljømessige og økonomiske resultater. Dette innebærer blant annet måling av sosiale resultater, innovative samarbeid, salg til offentlig sektor, arbeid med og for utsatte grupper.

"Vi styrer nå etter budsjett og har i større grad konseptualisert hele virksomheten vår. Vi har fokus på våre satsningskonsept og jobber igjen som et team. Selv om vi fikk hver våre ansvarsområder, er vi mer sammensveiset og engasjert i hverandres oppgaver enn vi har vært de siste årene. Vi er også blitt mer strukturert innen ledelse og markedsføring."

- Dyrebar omsorg, Social StartUp 2018