Nyhetsbrev

Meld meg på!
1.11.2020

Forretningsutvikling - skulder ved skulder

Forretningsutvikling - skulder ved skulder

Vi vet at startups må få til mye på kort tid og med få ressurser. Vi vet også at det er viktig å få tilgang på forretningskompetanse og sparring i en tidlig fase.

Bred erfaring

Våre forretningsutviklere har både gründererfaring og erfaring fra forretningsutvikling av ulike startups. De vet hvordan det er å fylle mange roller i et selskap, hvilke typiske utfordringer dere møter, fallgruver og hvilke egenskaper teamene deres bør ha for å lykkes. De vet også hvor  viktig det er å ha riktige partnerne med på laget og hvor avgjørende det er å sikre en posisjon i markedet - raskt!

I akseleratorprogrammet er våre forretningsutviklere deres veiledere og sparringspartnere.

Same same but different

Forretningsutviklerne jobber sammen med dere mot en bærekraftig forretningsmodell – akkurat som med ordinære startups. Selv om forretningskompetanse og verktøy er viktig for alle startups, har sosiale startups noen særegne utfordringer.  

Dere skal oppnå både økonomisk bærekraft OG størst mulig samfunnseffekt. Dette krever spisskompetanse på forretningsutvikling av selskaper med flere bunnlinjer.

Dere skal oppnå både økonomisk bærekraft OG størst mulig samfunnseffekt. Dette krever spisskompetanse på forretningsutvikling av selskaper med flere bunnlinjer. Og det har vi!

Mange sosiale startups er bedre på det sosiale bunnlinjen enn det økonomiske. Men, for å kunne skape sosiale resultater over tid må dere tjene penger. For å kunne tjene penger må dere levere et produkt eller en tjeneste markedet er villig til å betale for. Og dere har ikke mye tid, inntektene må komme raskt. Dere må raskt velge hvilke konsepter og produkter dere skal satse på og dere må velge smart! I tillegg må dere være villige til å justere og endre underveis.

Våre forretningsutviklere jobber med dere for å kartlegge hvordan dere leverer tjenester og hva kunden er opptatt av. Sammen utvikler dere analyser og strategier for å treffe i markedet med gode produkter og tjenester.

Bærekraftig forretningsmodell
En stor andel sosiale startups har det offentlige som betalende kunde. Mottakeren er gjerne brukeren, men det offentlige betaler. Å selge til det offentlige innebærer ofte lange beslutningsprosesser. Mange av dere overlever denne fasen ved å motta støtte fra stiftelse eller fond. Det kan være nødvendig og smart dersom dette hjelper dere i en tidlig etablerings- og utviklingsfase. Men, det kan også fort hindre dere i å kartlegge reelle markedsbehov og faktisk betalingsvilje for tjenestene og produktene deres.

Våre forretningsutviklere utfordrer dere på å kombinere passion med tall. Dere vil sammen ta tak i prising og økonomistyring, og se på hva som er inntekter og hva som er gaver.  

Det koster å jobbe med den sosiale bunnlinjen og det er avgjørende å regne inn denne kostnaden i prisen. Samtidig er det viktig å se på hvordan denne kostnaden kan reduseres, slik at kunden kan betale for den gode samfunnseffekten. I Impact StartUp jobbes det beinhardt med salg, kalkyler og salgsteknikker. Dere skal levere både økonomiske og sosiale resultater og våre forretningsutviklere jobber med dere for å få sosial måling og målstyring inn i forretningsmodellen.

Rett kompetanse

Entreprenører står på 24/7. Sosiale entreprenører har et stort engasjement for sitt prosjekt, fordi dere løser noen av samfunnets største og viktigste floker. Dette engasjementet kan gi en enormt skapende og nærende drivkraft. Men, det å brenne så sterkt for noe kan også lett føre til at dere ikke fanger opp viktige signaler eller klarer å se dere selv og virksomheten med et objektivt blikk.

Å få tilgang på rett kompetanse i tidlig fase er avgjørende for å lykkes, enten det er gjennom ansettelser, partnerskap eller samarbeid.

Å få tilgang på rett kompetanse i tidlig fase er avgjørende for å lykkes, enten det er gjennom ansettelser, partnerskap eller samarbeid.

For å vite hvilken kompetanse virksomheten trenger, må dere bli bevisst egne styrker og hvilke kompetanse dere mangler i dag. Våre forretningsutviklere hjelper dere å kartlegge kompetansebehovet, både på kort og lang sikt. De vil også jobbe sammen med dere for å effektivisere oppgavene i selskapet og sikre bedre struktur og systemer, tydelig arbeidsfordeling og god arbeidsflyt.

Forretningsutviklerne går veien sammen med dere gjennom hele akseleratorprogrammet, både på og mellom campene.

Skulder ved skulder

Forretningsutviklerne går veien sammen med dere gjennom hele akseleratorprogrammet, både på og mellom campene. På campene vil dere i tillegg bli kjent med de andre deltakerne og få en kalibrering på hvor dere står i forhold til andre. Campene er gode arenaer for erfaringsutveksling og deling av bekymringer og gleder. Det er mye god læring i dele utfordringer og gleder med andre entreprenører, samtidig som dere bygger et nyttig nettverk.

Tekst: Anniken Grundt