25.4.2023

Disse 5 kriteriene gjør deg aktuell for Impact StartUp akseleratorprogram

Disse 5 kriteriene gjør deg aktuell for Impact StartUp akseleratorprogram

Akseleratorprogrammet til Impact StartUp er ledende i Norden på å assistere oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Med disse 5 kriteriene på plass har din bedrift gode forutsetninger for å søke:

For å søke om plass i akseleratoren må du gå inn på vår Studio-plattform, fylle ut informasjon og booke et møte med en forretningsutvikler. Da vil du få beskjed om du er aktuell for å søke.

1: En etablert virksomhet med samfunnseffekt

Selskapene som tas opp i Impact StartUp har en ny løsning på en eksisterende samfunnsutfordring. Jobber du mot FNs bærekraftsmål, eller har bedriften din har flere bunnlinjer? Hvis din daglige motivasjon er å løse et samfunnsproblem, så bør du søke hos oss.

2: Ambisiøse planer for skalering og vekst

Akseleratorprogrammet til Impact StartUp systematiserer og akselererer markedsforståelse og salg hos bedrift. Dere bør derfor kunne vise til langsiktige visjoner om vekst og verdiskapning.

3: Virksomheten som hovedaktivitet

Det er viktig at dere som team faktisk har den tiden det tar å arbeide med leveranser og utvikling i akseleratoren. Er dere klare til å satse for fullt?

4: Proof of Concept

Har dere solgt tjenesten eller produktet til minst en kunde eller har gjennomført en pilot? Det er viktig å vise i søknaden at noen er villig til å betale for produktet eller tjenesten deres, hvordan dere vet dette og hvordan forholdet med kunden ser ut. Et annet viktig moment å belyse er andre som så langt har vært villig til å sette av tid, penger og/eller krefter på prosjektet deres – utover dere selv.

5: Deltakelse på alle aktiviteter

Det 5 måneder lange akseleratorprogrammet er intensivt med mye hardt arbeid og input. Erfaring viser at for å få mest ut av programmet trenger din bedrift å delta med minst to dedikerte representanter som er villig til å arbeide hardt. Derfor er team et moment som blir nøye vurdert ved utvalgsprosess.