29.6.2023

10 SELSKAPER VIDERE TIL HØSTENS AKSELERATOR!

10 SELSKAPER VIDERE TIL HØSTENS AKSELERATOR!

10 STARTUPS FÅR EKSTRA FART

Denne høsten vil 10 impact startups delta i vårt akseleratorprogram! Målet vårt er å gjøre dem bærekraftige, investerbare og skalerbare. Bedriftene skal utveksle erfaringer, bygge nettverk, dele og heie på hverandre i sin startup-reise.

DETTE ER AKSELERATORENS 10 SELSKAPER! 

Ekskurs
Ekskurs gir bedrifter muligheten til å skape inkluderende og tilgjengelige produkter og tjenester med deres unike rådgivning fra “funkiscoacher”. Dette er hands-on innsikt fra brukeren. Selskapet er startet og eies av Norges Handikapforbund Oslo. 

🤱 Anue
Anue skal sikre livsviktig ernæring som en trygg og enkel måte fra donor til barn, fordi alle barn bør få morsmelk som sitt første måltid. Anue utvikler utstyr, prosesser og kunnskap som hjelper omsorgspersoner å gi barn en best mulig start i livet. De sikrer optimal kvalitet i alle ledd, minimerer svinn og forenkler morsmelkens vei fra donor til barn.

🌳 Blåst Spel
Blåst Spel lager en nyskapende mobilplattform som engasjerer alle til å bidra med forskning og kartlegging av naturen. Med spillmekanikk og visuelle fortellergrep gjør de det gøy å finne nye arter, og på denne måten bidrar vi alle til å bevare biomangfoldet. Kommer snart på markedet!

🎨 e-kulturskolen
Kulturskole på nett! Dette tilgjengeliggjør kulturtilbud til alle, uavhengig av tid, sted og helt uten ventelister. Her får du musikkundervisning, billedkunst og undervisning i dans på et og samme sted!

♀️ Ekvi
I Norge tar det gjennomsnittlig 7 år å få stilt diagnosen endometriose. Denne tiden ønsker Ekvi å forkorte via deres diagnose- og oppfølgingsverktøy. Ved hjelp til gjenkjenning av symptomer i appen, informasjon og støtte gjør de diagnostisering langt lettere og kortere enn hva som idag er vanlig. 

🪑Minus Solutions
Konsumere minimalt, lagre mer karbon enn det som slippes ut, tilføre mer energi enn det som brukes, være positiv for biologisk mangfold, ta vare på mennesker. Er alt dette mulig? Minus Solutions lager møbler som er karbonnegative - gjennom livsløpet lagrer de med karbon enn de forbruker. Som en del av dette har de kontroll over verdikjeden fra produksjon til avfall gjennom utleieløsninger. 

🚲 Sirqel
Ønsker at flere skal bruke sykkelen som transportmiddel! Dette tilgjengeliggjør de via abonnementsløsning på sykler, både med og uten el, til en fast og lav månedspris for hele familien. 

🌳SquareRoot
SquareRoot bidrar til grønnere byer! Deres verktøy gjør det lettere å planlegge og implementere grønne arealer i for eksempel byggeprosjekter. De tilbyr viktig kunnskap om plantenes funksjoner, som å fordrøye overvann, senke temperatur og støy, og skape habitat og mattilgang for insekter og dyr.

👍 Tegneri Talera
Tegneri Talera ønsker å øke bruken og kunnskapen om tegn-til-tale; både for barn med språklige utfordringer og uten. Gjennom den fargerike karakteren Ebbe Nebb som  “snakker med hendene”, vil barn med svekket språkkompetanse få større mulighet til å inkluderes i leken og samtalen - og være regissører i sine egne liv.

🤖 Æira
Æira er et virtuelt simuleringsprogram, med mål om å minske gapet mellom lesesalen og behandlingsrommet for medisinstudenter. Dette kan gjøre undervisningen mer effektiv og motiverende, slik at fremtidens leger blir bedre rustet til å møte pasienter og unngå feilbehandling