investorlab

Investorlab

Vi gir investorer kunnskap, verktøy og tilgang til å investere i Nordens mest spennende impact startups.

Nettverket InvestorLab er en viktig del av akseleratorprogrammet vårt. Her får impact-orienterte investorer og finansiører tilgang til nye og innovative idéer med målbar samfunnseffekt.

nyttige verktøy

I InvestorLab får du blant annet svar på:

  • hvordan måle og vurdere impacten til et selskap ?
  • hvordan klassifiseres en impact startup?
  • hvordan følge opp for å bidra til at løsningen kan komme til nytte for flere?

I tillegg får du nyttige verktøy, kunnskap og erfaringsdeling med likesinnede.

Tilgang til Norges mest spennende oppstartsselskaper

Impact StartUp-akseleratoren hjelper selskapene å bli raskere økonomisk bærekraftige. Tilgang på finansiering, samarbeidspartnere og nettverk er avgjørende for å kunne skalere samfunnseffekten. I InvestorLab matcher vi selskaper med rett finansiering, og investorer med selskaper som passer deres investorprofil.

Nordisk samarbeid

Investornettverket er et samarbeid på tvers av de nordiske landene, samtidig som hvert land skreddersyr sine lokale aktiviteter. InvestorLab tilbyr kunnskap og verktøy som gjør investorer bedre rustet for å gjøre gode impact-investeringer. Satsingen er støttet av Nordic Innovation.

Er du interessert i å bli med i InvestorLab, ta kontakt med Martin Bondlid

Dette får du:

  • kunnskap og verktøy for måling og styring av samfunnseffekt
  • pipeline med aktuelle oppstartsselskaper
  • matching med relevante startups
  • erfaringsutveksling med andre impact-investorer og finansiører

KONTAKT OSS

våre NORDISKE PARTNERE

Impact StartUps InvestorLab, EffektLab og Impact Management er et samarbeid med våre nordiske partnere. Dette arbeidet er støttet av Nordic Innovation – en nordisk organisasjon som jobber for å fremme samarbeid om handel og innovasjon på tvers av de nordiske landene.