investorlab

Investorlab

Invester i Nordens mest
spennende impact startups

Nettverket InvestorLab gir impact-investorer og finansiører tilgang på nye og innovative selskaper med målbar samfunnseffekt.

Dette får du

  • pipeline med aktuelle selskaper
  • matching med relevante startups
  • kunnskap og verktøy for måling og styring av samfunnseffekt
  • erfaringsutveksling med andre impact-investorer og finansiører

NORDISK SAMARBEID

Investornettverket er et samarbeid på tvers av de nordiske landene, samtidig som hvert land skreddersyr sine lokale aktiviteter. InvestorLab tilbyr kunnskap og verktøy som gjør investorer bedre rustet for å gjøre gode impact-investeringer. 

FØLG VÅRT MEDLEMSBREV

Siden 2018 har over 100 impact startups vært med i akseleratoren vår på tvers av de nordiske landene. Ved å melde deg på medlemsbrevet får du informasjon om selskapene i vårt nettverk, nyheter innen impact-feltet og tips til aktuelle arrangementer.

Trykk her for å følge medlemsbrevet vårt! 

Er du interessert i InvestorLab? Ta kontakt på investor@impactstartup.no for en uforpliktende samtale. 

KONTAKT OSS

våre NORDISKE PARTNERE

Impact StartUps InvestorLab, EffektLab og Impact Management er et samarbeid med våre nordiske partnere. Dette arbeidet er støttet av Nordic Innovation – en nordisk organisasjon som jobber for å fremme samarbeid om handel og innovasjon på tvers av de nordiske landene.