FLERE INVESTORER

Investorer som ser verdi i å nyttiggjøre sine ressurser til positiv samfunnseffekt i tillegg til økonomisk avkastning gjør vårt arbeid mulig. Her finner du et utvalg av våre fantastiske investorer.