16.8.2023

Innovasjon bak lukkede dører – hva mister vi?

Hvor:
Arendalsuka
Innovasjon bak lukkede dører – hva mister vi?

De nordiske landene er kjent for sine gode velferdssystemer, men flere eldre og færre skattebetalere utfordrer denne modellen. Dette har skapt en økt etterspørsel etter nye og innovative løsninger som kan sikre at velferden forblir bærekraftig og effektiv.

Entreprenørskap kan spille en viktig rolle, men denne kraften blir i dag ikke utnyttet til sitt fulle potensiale i offentlig sektor. Hvor skjer da velferdsinnovasjonen? Og hva mister vi dersom velferdsinnovasjonen foregår bak lukkede dører?

Trykk her for å melde deg på

Impact StartUp, Ferd Sosiale Entreprenører, Social Kapitalfonden(DK), Prosper(SE) og Epiqus (FIN) har sammen med Nordic Innovation undersøkt hva som kan styrke samarbeidet mellom sosiale entreprenører og offentlig sektor. I rapporten  “Collaborate to Innovate” fremheves fire barrierer og syv anbefalinger som kan bidra til økt samarbeid.

Bli med Onsdag 16. august kl. 17.00 og hør funnene fra den nordiske undersøkelsen. Den er basert på tilbakemeldinger fra 450 impact-entreprenører, offentlig sektor ansatte og social impact-investorer, og er et viktig innspill i debatten om velferdsinnovasjon.

Presentasjonen følges opp av vårt skandinaviske panel diskutere hvordan sosiale entreprenører kan bli en innovasjonskraft i nordisk velferdsutvikling:

  1. Hvilke handlinger, holdninger og prioriteringer kan bidra til å flytte offentlig sektor fra en passiv til en aktiv innovasjonskraft
  2. Hvordan kan innovativ finansiering spille en rolle i å forbedre livene til nordiske borgere?


I panelet møter du:
Katinka Greve Leiner, Anna Rannaleet og Henrik Dons Finsrud
Hvor:
Nordens telt, Tyholmen ved Gamle Rådhus’ og/eller Rådhusgaten 8.
Når:
onsdag 16. august 17.00