31.8.2021

DemoDay – Løsninger på morgendagens utfordringer

Hvor:
TBA, Oslo

Det er duket for Grand Finale i Impact StartUps akselerator våren 2021! 10 selskaper med 10 unike idéer står klare til å presentere sine innovative løsninger på samfunnsutfordringer. Oppstartsselskapene har vært igjennom vårt fem måneders intensive akseleratorprogram og er klare til å satse🚀

Velkommen på fest! Vi lover deg en dag fullpakket med pitcher, inspirasjon og moro! Deler du iveren? Meld deg på!

DemoDay er spesielt rettet mot deg som vurdere å kjøpe, investere eller på andre måter støtte impact-entreprenører. Meld deg på, her!

Hvor: TBA, Oslo
Når: 31.8.21 13.00-16.00

Her er selskapene:

  • Fæbrik utfordrer forbrukere til mer miljøbevisste holdninger i klesbransejen - en bransje som er blant verdens miljøverstinger.
  • Fullt fokus tilbyr ungdommer med utfordringer tilhørighet gjennom trening, felleskap, dialog og veiledning, samt tilbud om trenerutdannelse.
  • TotalCtrl forebygger matsvinn i stor skala, så vel som reduserer kostnader og ressursbruk gjennom å gi restauranter, forhandlere og kommuner full kontroll over lagerstyringen sin i sanntid.
  • MOVU Mobility har utviklet en bevegelseshjelper for eldre og andre med mobilitetsutfordringer som dekker et bredere behov enn den tradisjonelle rullatoren.
  • Opplevelseskortet Join leverer en plattform som gjør det mer kostnadseffektivt for kommuner å dele ut gratis tjenester til barn og unge i lavinntektsfamilier, uten å påføre mottaker ytterligere stigma.
  • Sneipfritt leverer en holdningsendrende tjeneste som aktiverer røykere til å bli av med sneipene sine på en bærekraftig måte.
  • Ufilm lager læringssfilmer i mattefaget som gir ungdomsskoleelever bedre forståelse og kompetanse i matte, en lettere skolehverdag og større muligheter i både utdanning og arbeidsliv.
  • WAID leverer en beredskapsløsning for humanitære organisasjoner som samler alle deler av operasjonsplanleggingen i ett digitalt verktøy for beredskap og operasjonsplanlegging.
  • Kakadu er en digital kursportal for de over 60 som ønsker å videreutvikle digitale ferdigheter og gjøre seg mer selvdrevet på nett.
  • Spill the Tea utfordrer dagens lite transparente temonopol gjennom å kutte mellomledd og fremme små produsenter slik at forbrukerne kan ta mer informerte valg innen te.