Frida Vik

Prosjektkoordinator for InvestorLab

Frida Vik er Impact StartUp´s intern og prosjektkoordinator på InvestorLab. Hun har tidligere administrasjon og ledelse fra OsloMet, og studerer i dag master i Entreprenørskap og Innovasjon ved NMBU.