22.10.2020

Ti norske selskaper videre i Impact StartUp WORK – Nordens første akselerator på arbeidsinkludering

Impact Startups felles nordiske akseleratorprogram med mål om å få folk i utenforskap inn i arbeid er i gang. Her er de ti selskapene som skal delta fra Norge.

Tilgang til arbeid – det er det Impact StartUp WORK handler om. Arbeid for flest mulig er selve fundamentet i den nordiske velferdsmodellen, og en av de viktigste bestanddelene i et velfungerende demokrati. For mange mennesker står i dag utenfor arbeidslivet og Covid 19 har forsterket problemet. Derfor skal høstens akseleratorprogram fra Impact StartUp i tre nordiske land fokusere på å styrke virksomheter som jobber med å få folk i arbeid.

Høstens fokus – jobben for jobbene

De neste fem månedene skal selskapene få bryne seg på Impact StartUps velkjente suksessformel for bedriftsstrategi, samt verktøy for sosial- og miljømessig målstyring, finansiering og skalering. Leder i Impact StartUp Norge, Marte Sootholtet, sitter igjen med en god følelse etter opptaksrunden, hvor 24 lovende selskap ble til 10.

Vi fikk se stort mangfold i hvordan jobbe med arbeidsinkludering, og gleder oss til å kunne bidra med gode vekstvilkår for nye ideer på et så aktuelt felt som dette. Mye jobb ligger foran oss, men arbeidet er så viktig og løsningene så spennende at jeg vet allerede nå at tida vil gå fort. – Marte Sootholtet, leder i Impact StartUp Norge

Hard konkurranse om 10 gjeve plasser

Opptaksrunden gikk over tre dager. Dag én brukte selskapene til å jobbe med å spisse verdiforslaget sitt. På dag to pitchet de konseptet sitt for et panel bestående av forretningsutviklere, representanter fra privat - og offentlig sektor, finansiørene til ISU og andre interessenter. Og – på dag tre gikk de gjennom en 45 minutters intervjurunde med team Impact StartUp, en forretningsutvikler, en finansiør og en representant med kjernekompetanse innen arbeidsinkludering. Summen av inntrykket fra de tre opptaksdagene avgjorde hvilke selskaper som fikk plass.

– Selskapene ble scoret på kommersielt -, sosialt - og team-potensial. Siden ble denne scoren sammenstilt med forretningsutviklernes vurderinger av hvem som er riktig for programmet, forteller Sootholtet.

Sammen med Impact StartUp-teamet kom utvalgskomiteen frem til hvilke ti norske selskaper de ønsket å ha med videre til akseleratorprogrammet denne runden.

Disse 10 selskapene er med fra Norge i årets nordiske akseleratorprogram:

In the Can
In the Can er et opplæringsprogram som tar unge innsatte et skritt videre på veien mot arbeid innen kokkefaget gjennom å produsere hermetikk av høy kvalitet med lokale råvarer. Deltakerne får yrkesutdanning, samfunnet får tilgang på etterspurt arbeidskraft og markedet tilbys et nyskapende høykvalitetsprodukt.

Testhub Technologies
Testhub.tech har laget et verktøy som predikerer arbeidsprestasjon i alle jobber. Dette er en programvare som sikrer at selskaper finner rett jobbsøker til jobben med automatisk blind screening. SaaS-løsningen rangerer kandidatene anonymt og hindrer derfor ubevisst og bevisst diskriminering. Løsningen sørger for rettferdig ansettelsespraksis, sparer selskapene mye tid brukt på manuell screening og sikrer at kunden følger likestilling- og diskrimineringsloven.

New Use
New Use gir menn med innvandrerbakgrunn og unge verdifull praktisk og kulturell arbeidserfaring innen håndverksfag, reparasjonstjenester, møbelsnekkerarbeid og stålarbeid gjennom undervisning, kurs og verkstedpraksis. New Use leverer undervisnings- og opplæringstjenester til to kommuner, reparasjon- og håndverkstjenester til privat- og bedriftsmarkedet, samt håndverkere til jobbmarkedet.

Eikra Aktivitet
Eikra tilbyr kvinner med innvandrerbakgrunn med jobbinteresser innen eldreomsorg eller barn- og ungdomsarbeid et arbeidsrettet introduksjonskurs for utdanning og jobb innen helsefag. Kurset gir deltakerne større muligheter gjennom økt kunnskap, forståelse og mestring, og bidrar til å tilgjengeliggjøre arbeidskraft for en sektor med store sysselsettingsbehov.

Løvetannakademiet
Ungdomsprogrammet Vaffelbrigaden fra Løvetannakademiet tar sikte på å gi unge i risikogrupper teoretisk kunnskap, praktisk arbeidserfaring og individuell oppfølging gjennom utvikling og drift av en vaffelbar. Teori, praksis og trivsel skaper tilhørighet, mestring og arbeidserfaring – et grunnlag som gir større muligheter for å lykkes i arbeidslivet.

Spiring
Spiring tilbyr mennesker med rusbakgrunn arbeid med hydroponisk dyrking av reddik-, brokkoli-, solsikke- og ertespirer som leveres til restauranter og spisesteder. Veien bort fra gammelt nettverk og inn på arbeidsmarkedet sparer samfunnet for store utgifter, gir personlige seire og viktige nye fremtidsmuligheter.

Vintage baby
Vintage baby driver en alternativ opplærings- og sysselsettingarena for arbeidsledige kvinner med lav eller ukjent utdanning fra land utenfor OECD. Dette gjør de gjennom å levere personell innen cafe og catering, renhold, syerske og sømproduksjon, samt prosjekt- og utviklingsarbeid.

Inkludering Norge
Inkludering Norge tilbyr mennesker med innvandrerbakgrunn et gratis kurs i teater eller golf som første relasjonsbyggende steg på vei inn i samfunnet. Siden tilbys arbeidstrening og ordinært lønnet arbeid i eventbyrå og cateringvirksomhet på ulike arrangementer og eventer. I tillegg til arbeidskraft bidrar Inkludering Norge til å sørge for mangfold i arbeidslivet og interkulturell toleranse i samfunnet.

Kreftkompasset
Kreftkompasset er et mentorprogram åpent for alle kreftoverlevere i Norge. Etter endt kreftbehandling gjenstår ofte store utfordringer. Gjennom Kreftkompasset får kreftoverleveren hjelp og støtte fra en mentor med sine utfordringer knyttet til å finne tilbake til jobb, hverdag og et liv verdt å leve.

Avor
Avor tilbyr ungdommer med utfordringer på skolen nyttig alternativ kunnskap og kompetanse for jobbmarkedet. Tilbudet består i dag av lavterskel arbeidsoppdrag innen hagearbeid, båtpuss og klargjøring av båt for vinteropplag, med kort vei fra godt utført arbeid til honorar og en god attest. Blant nye satsningsområder har Avor opplegg for Thai-boksing, sirkeltrening, tegnekurs, seiling, fotografi i sosiale medier og musikkproduksjon.