Les vår Resultatrapport

Last ned
12.2.2021

Ti norske selskaper videre i Impact StartUp

Ti norske selskaper videre i Impact StartUp

Impact Startups heldigitale akselerator braker løs igjen. Ti nye norske selskaper med tæl nok til å finne nye løsninger på samfunnsutfordringer er med – her er deltakerne.

Denne våren byr Impact StartUps deltakere på mer diversitet og nytenkning i flere spennende bransjer enn på lenge. En grunn er at programmet samler selskaper innenfor alle typer av miljø- og samfunnsutfordringer. En annen grunn er Covid 19.

HELDIGITALT OG LANDSDEKKENDE

Pandemien har bidratt til at Impact StartUp har utviklet alternative måter å jobbe like effektivt med selskapene sine som tidligere. Programmet er i dag heldigitalt, noe som gjør sitt til at selskaper fra hele landet har gode forutsetninger for å delta. Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører registrerer nye lovende takter.

– Med dette kullet ser vi en spennende utvikling i hvem som søker. Det er mer erfarne gründerteam og samtidig nye spennende initiativer. Tyngden er også større på miljø og bærekraftsiden, noe vi håper kan vekke interesse fra flere aktører som vil være med oss for å bygge feltet for målbar samfunnseffekt. Det er utrolig godt å se at norske oppstartselskaper tar tak i viktige samfunnsutfordringer, og at de har solide konsepter som vil gjøre dem til en del av løsningen. sier Leiner, som synes utviklingen er spennende.

– At akkurat disse søker seg til Impact StartUp gleder meg, for her møter de et miljø som kan løfte dem gjennom alt de har bygget av kunnskap og kompetanse på disse fire årene.

EN NY VÅR FOR NORGES SPIRENDE IMPACT STARTUPS

De neste fem månedene skal selskapene få bryne seg på Impact StartUps velkjente suksessformel for bedriftsstrategi, samt verktøy for sosial- og miljømessig målstyring, finansiering og skalering. Leder i Impact StartUp Norge, Marte Sootholtet, sitter igjen med en god følelse etter opptaksrunden, hvor 30 lovende selskap ble til 10.

– BootCamp var et digitalt festfyrverkeri av ambisjoner og gode koblinger, nå gleder vi oss til å fortsette samarbeidet med ti superspennende oppstartsselskaper, sier Sootholtet.

"Mye jobb ligger foran oss, men også i år er arbeidet så viktig og løsningene så spennende at jeg vet av erfaring at tida vil gå fort." – Marte Sootholtet, leder i Impact StartUp Norge

HARD KONKURRANSE OM 10 GJEVE PLASSER

Opptaksrunden gikk over fire dager. Dag én brukte selskapene til å jobbe med å spisse verdiforslaget sitt. Dag to bød på et dypdykk i impact, hvor hvert selskap fikk jobbe ut sitt eget velfokuserte fremtidsmål. På dag tre pitchet de konseptet sitt for et panel bestående av forretningsutviklere, representanter fra privat - og offentlig sektor, finansiørene til Impact StartUp og andre interessenter. På dag fire gikk de så gjennom en 45 minutters intervjurunde med team Impact StartUp, en forretningsutvikler og en investor. Inntrykkene fra de fire opptaksdagene avgjorde hvilke selskaper som fikk plass.

– Selskapene ble scoret på impact og kommersielt potensial, så vel som teamsammensetning og hva de har fått til så langt. Siden ble denne scoren sammenstilt med forretningsutviklernes vurderinger av hvem som er riktig for programmet, forteller Sootholtet.

DISSE 10 SELSKAPENE ER MED FRA NORGE I ÅRETS NORDISKE AKSELERATORPROGRAM:

  • Fæbrik sitt syunivers fremmer gjenbruk gjennom et digitalt designverktøy, digitale aktiviteter, salg av mønster og nett- eller fysiske sykurs, tekstiltrykk, samt unikt innhold og tilbud. Gjennom Fæbrik stimuleres forbrukere til nytenkning og mer miljøbevisste holdninger, innenfor en bransje som er blant verdens miljøverstinger.
  • Fullt fokus tilbyr ungdommer med utfordringer tilhørighet gjennom trening, felleskap, dialog og veiledning, samt tilbud om trenerutdannelse. Inkludering, treningskunnskap og gode holdninger gir ungdommene selvfølelse og mestringsevne, og gjør det enklere for dem å takle utfordringer som kroppspress, doping, rus og kriminalitet.
  • TotalCtrl utvikler en SaaS-løsning som forebygger matsvinn i stor skala, så vel som reduserer kostnader og ressursbruk gjennom å gi restauranter, forhandlere og kommuner full kontroll over lagerstyringen sin i sanntid. Matlageret digitaliseres basert på utløpsdato, og gjennom maskinlæring og AI brukes dataene til optimalisere driften.
  • MOVU Mobility har utviklet en bevegelseshjelper for eldre og andre med mobilitetsutfordringer som dekker et bredere behov enn den tradisjonelle rullatoren. Mobilitetsløsningen fra MOVU Mobility fjerner stigma, gir bedre tilgang til mer utfordrende terreng og bedrer slik folkehelsen ved få folk ut, i tillegg til å redusere muskel-, slitasje- og fallskader.
  • Opplevelseskortet Join leverer en plattform som gjør det mer kostnadseffektivt for kommuner å dele ut gratis tjenester til barn og unge i lavinntektsfamilier, uten å påføre mottaker ytterligere stigma. Opplevelsekortet Join gir også kommunene bedre kontroll og lar de lettere fange opp barn som er i ferd med å falle utenfor.
  • Sneipfritt leverer en holdningsendrende tjeneste som aktiverer røykere til å bli av med sneipene sine på en bærekraftig måte. I tillegg til å levere lommeaskebeger, bygges tjenesten rundt en Ballot Bin, et askebeger hvor røykeren får stemme med sneipen på morsomme spørsmål. Ballot Binen vedlikeholdes månedlig gjennom et samarbeid med Medarbeiderne og Frelsesarmeen.
  • Ufilm lager gode og forståelige læringssfilmer i mattefaget som gir elever på ungdomskole  bedre forståelse og kompetanse i matte, en lettere skolehverdag og større muligheter etterpå innen både utdanning og arbeidsliv. Filmene tilgjengeliggjøres på flere språk ved teksting.
  • WAID leverer en beredskapsløsning for humanitære organisasjoner som samler alle deler av operasjonsplanleggingen i ett digitalt verktøy for beredskap og operasjonsplanlegging. Løsningen lar organisasjoner forberede sine oppdrag, forenkle gjennomføring og delegeringer av oppgaver – alt på en og samme plattform.
  • Kakadu jobber for digitalisering av innbyggere på tvers av generasjoner og kommunegrenser. Vårt mål er at alle skal få ta del i den digitale utviklingen, ved å adressere digital opplæring på en ny og fremtidsrettet måte.
  • Spill the Tea utfordrer dagens lite transparente temonopol gjennom å kutte mellomledd og fremme små produsenter slik at forbrukerne kan ta mer informerte valg innen te. Gjennom nettbutikk, kurs og grossistvirksomhet for restauranter og kafeer sprer Spill the Tea teprodukter med en transparent og fullt sporbar verdikjede.

Les mer om våre tidligere deltakere her.