Les vår Resultatrapport

Last ned
14.10.2020

– Større forståelse for egen rolle

– Større forståelse for egen rolle

Arbeidet med å gjøre sosiale entreprenører skalerbare, investerbare og økonomisk bærekraftige varierer etter hvilke behov den enkelte bedrift har. To Impact StartUp-deltakere forteller hva de opplevde som de viktigste suksesskriteriene.

God match med forretningsutvikler

Ahmed Hassan er medgrunnlegger og prosjektleder i selskapet Ideelt Security som ansetter ungdom som trivselsverter med lokal forankring på Tøyen og Grünerløkka. Forretningsideen handler om å skape arbeidsplasser for lokal ungdom, og på den måten løse to utfordringer på en gang – å bidra til et tryggere nabolag og samtidig bidra til mindre arbeidsledighet. Ifølge Hassan har Impact StartUp gitt Ideelt Security unik teoretisk og praktisk forståelse for hva som skal til for at nettopp de skal lykkes.

Vi fikk god match med vår forretningsutvikler og lærte veldig mye av han. Jeg opplever at vi har lært utrolig mye på veldig kort tid – i essens hva som egentlig gjør at virksomheten vår fungerer, og hvorfor vi gjør det vi gjør. – Ahmed Hassan, Ideelt Security

Større forståelse for egen rolle i samfunnet

Hassan opplever at Ideelt Security særlig har vokst på innsikt rundt egen rolle og virke. En presis forståelse for hvilken verdi deres virksomhet tilfører er essensielt i møte med kunder, samarbeidspartnere, investorer og samfunn forøvrig.  

– Vi har fått større forståelse for vår endringsteori og hva vår sosiale effekt består i. Impact StartUp-programmet gir deg innsikt i hva du gjør, hva slags endringer du bidrar til og hvilke gevinster du skaper. Dette er til god hjelp når du skal utvikle organisasjonsstruktur og jobbe mot kunder, forteller han.

Fokus på det essensielle

Det aller viktigste for å overleve som nyoppstarta er å levere resultater raskt. Å klare dette med begrensede ressurser handler om å identifisere dine suksesskriterier og hva må prioriteres.

– Oversikten du får over din egen virksomhet bidrar til at du lærer deg å fokusere på de riktige tingene, sier Ahmed Hassan.

Bygge en bærekraftig modell

Erlend Skarsgard Nyheim er ansvarlig for fag- og programutvikling hos Sammen om en jobb, som gjennom mentorprogram støtter innvandrere med høyere utdanning på vei mot relevant jobb.

Jeg synes det har vært kjempenyttig, både for organisasjonen og for egen del. Det har bidratt til et bredt kompetanseløft hos oss. Vi har fått hjelp til å utvikle en bærekraftig modell som gjør at vi kan finne finansiering og lar oss skalere. – Erlend Skarsgard Nyheim, Sammen om en jobb

Skulder ved skulder – ikke alene

Nyheim tror at mange små bedrifter som driver med noe nytt ofte kan kjenne på en følelse av å være litt alene med mye ukjent farvann rundt fartøyet. Derfor opplevde han særlig den praktiske tilnærmingen i Impact StartUp-programmet som spesielt viktig.

– Små, nye bedrifter som gjør noe nytt og ikke helt vet om det de gjør kommer til å bli levedyktig føler seg ofte litt alene. Som oppstartselskap er det utrolig mye som ligger utenfor den fagkunnskapen bedriften sitter på å sette seg inn i. Å bli knytta mot en forretningsutvikler med spisskompetanse på det å kontakte bedrifter og gjennomføre salg var veldig bra. Vi hadde møter en gang i uka hvor vi jobba praktisk. Dette arbeidet var så pass omfattende at det nesten føltes som vi hadde en ekstra kollega!

Praktisk akselerator

Erlend Skarsgard Nyheim og Sammen om en jobb gikk ut av Impact StartUp-programmet våren 2020. Nyheim er godt fornøyd med tiden de har lagt bak seg.

– Vi har fått veldig mye ut av det. Vi står sterkere nå enn før. Det er lett å tro at et akseleratorprogram blir mye teori, men dette ble veldig mye mer. Spesielt tenker jeg at det å sette seg ned og dedikere tid og ressurser på å drive salg og finansieringsarbeid var veldig sunt for oss. Vi ble pushet på en bra og pedagogisk måte.