1.6.2022

Akseleratorens effekt på de fem første kullene

Akseleratorens effekt på de fem første kullene
Hva trenger ferske sosiale entreprenører for å lykkes? Og hvordan kan det å styre etter impact bli den nye normalen? Vi har nylig publisert vår første resultatrapport som viser effekten akseleratoren har hatt på de første fem kullene med selskaper.

Vi er opptatt av at selskapene skal jobbe med å måle og styre etter effekt, såkalt Impact Management. Da er det viktig at vi også gjør dette selv. Vår hypotese er at disse ferske sosiale entreprenørene er en sentral del av løsningen på fremtidens samfunnsutfordringer, og at våre aktiviteter kan hjelpe de å utvikle seg raskere. Det er sammenhengen mellom hva vi gjør og hvordan vi klarer å flytte selskapene vi må kunne dokumentere. Det er dette vi utforsker i rapporten.

«Resultatene indikerer at innsatsen virker. Selskapene som har vært gjennom akseleratorprogrammet vokser, bruker mer tid på salg, øker omsetningen og måler og styrer etter hvilken endring de skaper for målgruppene sine.» – Marte Sootholtet, daglig leder i Impact StartUp. 

Les rapporten her

Viktig innsikt

Prosessen med å analysere data har vært veldig lærerik. Det er mange måter å se og tolke resultatene på, og det er flere faktorer og forhold vi ikke styrer. Samtidig kan innsikt om hvordan det går med selskapene bidra med verdifull kunnskap om hva de trenger for å lykkes. 

- Vi har stor tro på åpenheten rundt erfaringene som er blitt gjort underveis i denne prosessen og håper det kan inspirere andre til å dele. Målet vårt er å teste ulike tilnærminger, og hele tiden bli bedre på å forstå hvor vår innsats gir mest positiv samfunnseffekt, sier Sootholtet.

Måle og styre etter effekt

Fagfeltet for å strukturert og etterrettelig måle, styre og maksimere samfunnseffekt, kalles Impact Management. Enkelt sagt hjelper det selskaper å gå fra å sette SDG-farger på aktiviteter, til å faktisk måle og vite hvilken endring man skaper. Vi er flere som begynner å få mengdetrening på dette i Norge, og Tøyen Unlimited var nylig aktuelle i Shifter med verktøyet Visdet

Det er enklere enn noen gang å forstå sammenhengene mellom innsats og endring, og oppsiden er stor for selskaper som satser på å måle, styre og maksimere impact. Våre selskaper er allerede godt i gang, og vi inviterer andre startups og deres miljøer til å være med å styrke næringslivets dreining mot en mer impactdrevet økonomi.