28.10.2020

EffektLab – nettverk for samarbeid mellom sosiale entreprenører og offentlige innkjøpere

EffektLab – nettverk for samarbeid mellom sosiale entreprenører og offentlige innkjøpere

Målet med Impact StartUps EffektLab er å skape nye og flere samarbeid mellom impact startups og offentlige aktører.

Hva om alle offentlige anskaffelser styrte etter både samfunnsmessig og økonomisk effekt? I stedet for å kun kjøpe tjenester, ville offentlige anskaffelser handle om å kjøpe positiv endring. Dette ville åpnet opp for velferd der flere kunne bidra - til det gode for både samfunn, mennesker og miljø. Hvis du er nysgjerrig på å lære mer om dette, er EffektLab noe for deg.

Brobygger mellom startups og offentlige behov

Stina Låstad i Impact StartUp forklarer at initiativet springer ut fra et ønske om å styrke samarbeidet og dialogen mellom offentlig og privat sektor.

Vi tror de beste og mest effektive løsningene på samfunnsutfordringer oppnås gjennom samarbeid. - Stina Låstad, Impact StartUp

– Vi ønsker derfor å jobbe sammen med offentlig sektor slik at de kan kommunisere sine behov, og aktivt ta i bruk og kjøpe inn produkter og tjenester fra nordens mest lovende sosiale entreprenører.

EffektLab er en nordisk arena for å utvikle ny kunnskap, øke forståelsen av samfunnsutfordringer vi må løse i fellesskap og teste nye måter å jobbe på, sier hun.

Anskaffelser som gjør en forskjell

Gjennom EffektLab skal offentlige innkjøpere få innsikt, verktøy og støtte for å kunne gjennomføre anskaffelser og samarbeid som virkelig gjør en forskjell. Programmet gir også kunnskap om hvilken samfunnseffekt de faktisk kan bidra til gjennom sine anskaffelser.

– Det gjør at du som jobber med offentlige anskaffelser kan bli en god bestiller av samfunnseffekt og samhandle med sosiale entreprenører, forteller Låstad.

Rett ressurs til rett behov

Tross stort potensial for å kunne bidra til å løse velferdsbehov sammen med det offentlige, møter sosiale entreprenører ofte en del utfordringer i møte med offentlig sektor. Det er ikke alltid enkelt å kople offentlige rammer med lange tidshorisonter, store og sammensatte systemer og stort volum med hverdagen til små private foretak. Et godt svar på dette er EffektLab – en arena hvor sosiale entreprenører og offentlige virksomheter kan møtes, lære hverandres forutsetninger å kjenne og enklere komme i kontakt med rett part.

Gjennom Impact StartUp blir de sosiale entreprenørene gode problemløsere og tryggere som leverandører og samarbeidspartnere for stat og kommune. Med EffektLab skaper vi den felles kompetansen og møteplassen begge parter trenger. - Stina Låstad, Impact StartUp