LES VÅR RESULTATRAPPORT

LAST NED
4.10.2021

Disse 5 kriteriene gjør deg aktuell for Impact StartUp

Disse 5 kriteriene gjør deg aktuell for Impact StartUp

Akseleratorprogrammet til Impact StartUp er ledende i Norden på å assistere oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Med disse 5 kriteriene på plass har din bedrift gode forutsetninger for å søke.

Impact StartUp Norge er et landsdekkende seks måneders akseleratorprogram for norske oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Gjennom programmet får du hjelp til å utvikle en bærekraftig forretningsmodell med strategier og verktøy for sosial- og miljømessig målstyring, finansiering og skalering.

Dette får du i Impact StartUp

  • Forretningsutvikling – Ukentlig skulder ved skulder bistand fra forretningsutvikler
  • Konseptutvikling – Hands-on utvikling av virksomhetens hovedområder
  • Kommersialisering – Utvikling av det kommersielle og sosiale potensialet
  • Målstyring av trippel bunnlinje – Verktøy for måle og styre etter resultater
  • Systemforståelse – Kjennskap og forståelse av offentlig sektor
  • Nettverksbygging – Tilgang til nettverk innen entreprenørskap og samfunnsinnovasjon
  • Investor- og kundekontakt – Kobling mot finansieringspartnere og potensielle kunder
  • Finansiering – Potensiell delfinansiering av nøkkelprosjekter

Kriterie 1: En etablert virksomhet med samfunnseffekt som hovedmål‍

Selskapene som tas opp i Impact StartUp har en ny løsning på en eksisterende samfunnsutfordring. Jobber du mot FNs bærekraftsmål, eller har bedriften din har flere bunnlinjer? Hvis din daglige motivasjon er å løse et samfunnsproblem, så bør du søke hos oss.

Kriterie 2: Ambisiøse planer for skalering og vekst‍

Akseleratorprogrammet til Impact StartUp systematiserer og akselererer markedsforståelse og salg hos bedrift. Dere bør derfor kunne vise til langsiktige visjoner om vekst og verdiskapning.

Kriterie 3: Virksomheten som hovedaktivitet ‍

Det er viktig at dere som team faktisk har den tiden det tar å arbeide med leveranser og utvikling i akseleratoren. Er dere klare til å satse for fullt?

"Jeg har vært med i flere akseleratorprogrammer og har ikke fått denne typen hjelp tidligere. Det er satt av mye tid med forretningsutviklere med ulik kompetanse, og vi fikk hjelp til akkurat det vi trengte."

- JodaCare, deltaker 2019.

Kriterie 4: Har solgt tjenesten eller produktet til minst en kunde eller har gjennomført en pilot (Proof of Concept)

Kan dere vise at dere har et betalende marked? Det er viktig å vise i søknaden at noen er villig til å betale for produktet eller tjenesten deres, hvordan dere vet dette og hvordan forholdet med kunden ser ut. Et annet viktig moment å belyse er andre som så langt har vært villig til å sette av tid, penger og/eller krefter på prosjektet deres – utover dere selv.

"Vi ble møtt av sterkt engasjerte folk med ønske om å bygge vår bedrift. Det var mye kompetanse på tvers av laget. Om du er tydelig på hva du ønsker, får du effektiv sparring og god drahjelp videre på veien."

- Young Happy Minds, deltaker 2019.

Kriterie 5: Deltakelse på alle aktiviteter knyttet til akseleratorprogrammet for to personer i organisasjonen‍

Det 5 måneder lange akseleratorprogrammet er intensivt med mye hardt arbeid og input. Erfaring viser at for å få mest ut av programmet trenger din bedrift å delta med minst to dedikerte representanter som er villig til å arbeide hardt. Derfor er team et moment som blir nøye vurdert ved utvalgsprosess.