1.10.2020

Disse 5 kriteriene gjør deg aktuell for Impact StartUp 2021

Akseleratorprogrammet Impact StartUp er ledende i Norden på å assistere oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Med disse 5 kriteriene på plass har din bedrift gode forutsetninger for å søke.

Impact StartUp Norge er et landsdekkende seks måneders akseleratorprogram for norske oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Gjennom programmet får du hjelp til å utvikle en bærekraftig forretningsmodell med strategier og verktøy for sosial - og miljømessig målstyring, finansiering og skalering. Neste program starter januar 2021.

Dette får du i Impact StartUp

  • FORRETNINGSUTVIKLING – Ukentlig skulder ved skulder bistand fra forretningsutvikler
  • KONSEPTUTVIKLING – Hands-on utvikling av virksomhetens hovedområder
  • KOMMERSIALISERING – utvikling av det kommersielle og sosiale potensialet
  • IMPACT MANAGEMENT– verktøy for måle og styre etter resultater
  • SYSTEMFORSTÅELSE – kjennskap og forståelse av offentlig sektor
  • NETTVERKSBYGGING – tilgang til nettverk innen entreprenørskap og samfunnsinnovasjon
  • INVESTOR- OG KUNDEKONTAKT – kobling mot finansieringspartnere og potensielle kunder

Kriterie 1: En etablert virksomhet med samfunnseffekt som hovedmål

Selskapene som tas opp i Impact StartUp har en ny løsning på et eksisterende samfunnsproblem. Jobber du mot FNs bærekraftsmål, eller har bedriften din har flere bunnlinjer? Hvis din daglige motivasjon er å løse et samfunnsproblem, så bør du søke hos oss.

Kriterie 2: Ambisiøse planer for skalering og vekst

Akseleratorprogrammet Impact StartUp systematiserer og akselererer markedsforståelse og salg hos bedrift. Dere bør derfor kunne vise til langsiktige visjoner om vekst og verdiskapning.

Kriterie 3: Virksomheten som hovedaktivitet

Det er viktig at dere som team faktisk har den tiden det tar å arbeide med leveranser og utvikling i akseleratoren. Er dere klare til å satse for fullt?

– Jeg har vært med i flere akseleratorprogrammer og har ikke fått denne typen hjelp tidligere. Det er satt av mye tid med forretningsutviklere med ulik kompetanse, og vi fikk hjelp til akkurat det vi trengte. - JodaCare, deltaker 2019.

Kriterie 4: Har solgt tjenesten eller produktet til minst en kunde eller har gjennomført en pilot (Proof of Concept)

Kan dere vise at dere har et betalende marked? Det er viktig å vise i søknaden at noen er villig til å betale for produktet eller tjenesten deres, hvordan dere vet dette og hvordan forholdet med kunden ser ut. Et annet viktig moment å belyse er andre som så langt har vært villig til å sette av tid, penger og/eller krefter på prosjektet deres – utover dere selv.

Vi ble møtt av sterkt engasjerte folk med ønske om å bygge vår bedrift. Det var mye kompetanse på tvers av laget. Om du er tydelig på hva du ønsker, får du effektiv sparring og god drahjelp videre på veien. - Young Happy Minds, deltaker 2019.

Kriterie 5: Deltakelse på alle aktiviteter knyttet til akseleratorprogrammet for to personer i organisasjonen

Det 6 måneder lange akseleratorprogrammet er intensivt med mye hardt arbeid og input. Erfaring viser at for å få mest ut av programmet trenger din bedrift å delta med minst to dedikerte representanter som er villig til å arbeide hardt. Derfor er team et moment som blir nøye vurdert ved utvalgsprosess.