5.10.2021

Derfor bør du søke på Impact StartUp 2022

I januar 2022 blir 30 utvalgte impact startups samlet til BootCamp på Nordens viktigste akseleratorprogram for sosiale og miljøretta selskaper. Blir din bedrift en av dem? Søk om plass i Impact Startup før 16. november.

Impact StartUp Norge er et seks måneders akseleratorprogram for oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Gjennom programmet får du hjelp til å utvikle en bærekraftig forretningsmodell med strategier og verktøy for sosial- og miljømessig målstyring, finansiering og skalering. Selskaper fra hele Norge kan delta. Søknadsfrist 16. November 2021.

Her finner du søknadsskjemaet.

Dette får du i Impact StartUp:

 • Forretningsutvikling – Ukentlig skulder ved skulder bistand fra forretningsutvikler
 • Konseptutvikling – Hands-on utvikling av virksomhetens hovedområder
 • Kommersialisering – Utvikling av det kommersielle og sosiale potensialet
 • Målstyring av trippel bunnlinje – Verktøy for måle og styre etter resultater
 • Systemforståelse – Kjennskap og forståelse av offentlig sektor
 • Nettverksbygging – Tilgang til nettverk innen entreprenørskap og samfunnsinnovasjon
 • Investor- og kundekontakt – Kobling mot finansieringspartnere og potensielle kunder
 • Finansiering – Potensiell delfinansiering av nøkkelprosjekter
"Hvis ditt selskap kommer gjennom nåløyet, så venter hardt arbeid, men det gir gode resultater. 80% av selskapene som har vært gjennom programmet, svarer at de har gjort store endringer på salgs- og markedsstrategi, dette ser vi også på at selskapene markant øker sin omsetning."

- Marte Sootholtet, Leder av Impact Startup.

Uavhengig av de ulike behovene deltakerne har, gir Impact Startup hver bedrift en verktøykasse for å profesjonalisere alt fra forretningsutvikling, praktisk arbeid, kommersialisering, systemforståelse og nettverksbygging, til investor- og kundekontakt, så vel som finansiering.

Seks måneder – stor effekt

Impact Startup-programmet går over et halvt år. Erfaringene fra de tidligere programmene viser at deltakerne trengte de seks månedene for å kunne jobbe strategisk og skape mer strukturerte og målrettede virksomheter.

– Seks måneder høres kanskje lenge ut, men det tar tid å strukturere økonomi og salgsarbeid. I tillegg skal deltakerne jobbe med å dokumentere samfunnseffekt og mål både til kunder og samarbeidspartnere, understreker Marte.

Døråpner‍

Forretningsutviklerne i Impact Startup følger selskapene tett gjennom hele programmet, både på og mellom samlingene. De har selv relevant erfaring, både som gründere og med forretningsutvikling av ulike startups. Med noen av landets fremste samarbeidspartnerne innen social impact med på laget, er det å bli rekruttert til Impact StartUp-programmet ikke bare et stort kvalitetsstempel i seg selv. Det er også en formidabel døråpner i den forstand at programmet gir tilgang til nettverk og finansieringsmuligheter skreddersydd for nettopp denne type selskap.

"Impact StartUp var en unik mulighet til å gjøre flere nysgjerrige på vårt arbeid. Du får skreddersydd publikum og mulighet til å møte investorer som er interessert i ideen din."

- Gamingkontakten, Impact StartUp 2020

Les mer om hvordan vi forretningsutvikler her.

Hvem kan søke? ‍

Impact Startup-programmet er aktuelt for oppstartsselskaper som:

 • Jobber med å løse et miljø - eller samfunnsproblem
 • Ønsker at forretningsidéen skal være både samfunnsnyttig og lønnsom
 • Er forbi idéfasen og har gjennomført noen salg
 • Trenger å jobbe mer med forretningsmodellen
 • Har et team som kan delta på samlinger og jobbe tett sammen med forretningsutvikler

Søkte bedriften din i fjor uten å komme gjennom nåløyet?  ‍

Å ikke få plass på forrige BootCamp betyr ikke det at dere ikke er aktuelle ved årets opptak. Dere har vokst siden sist – kanskje er det nettopp nå tiden deres er kommet?

– Vi vet at mye kan skje med et oppstartselskap på ett år. Viktigst er det å kunne vise at det finnes kunder som er villige til å betale for løsningen eller produktet deres, sier Marte.

Slik velges bedriftene ‍

Etter søknadsfristen vurderes alle søknader som treffer kriteriene av et panel med representanter fra våre partnere.

– Sammen velger vi de selskapene som har størst kommersielt og impact potensial og som har et team vi har tro på. Det kan være nettopp dere, oppfordrer Marte.

Impact Startup er initiert av Ferd Sosiale Entreprenører og gjennomføres i Norge i samarbeid med flere filantropiske støttespillere. Impact Startup er samtidig en del av et nordisk partnerskap med Den Sociale Kapitalfond, Prosper og ARVO.