17.2.2022

11 selskaper videre til vårens akselerator!

11 selskaper videre til vårens akselerator!
Vi zoomer inn på ny akselerator! Elleve impact startups med tæl nok til å finne nye løsninger på samfunnsutfordringer skal gjennom et intensivt program. Dette er selskapene!

11 STARTUPS FÅR EKSTRA FART

Opptaksrunden gikk over en fire dagers BootCamp i januar, der 24 selskaper jobbet intensivt med å blant annet spisse verdiforslag og samfunnseffekt. Sammen med noen av Norges fremste sosiale investorer og stiftelser tar vi inn flere selskaper på BootCamp enn det er plass til i selve akseleratoren. Slik får flere en verdifulle innspill som kan ta de et skritt videre i oppstartsfasen. Nå er 11 selskapene valgt ut til programmet, basert på inntrykket fra workshops, pitching og dybdeintervju. 

– Selskapene ble scoret på impact og kommersielt potensial, så vel som teamkvaliteter og hva de har fått til så langt. Akseleratorpartnerne våre representerer ulike investerings- og finansieringsmandat, og er til syvende og sist de som beslutter hvem som kommer inn. Derfor er vi kanskje Norges eneste akselerator som kan jobbe med hele spennet av virksomheter, fra ideelle foreninger til helseteknologi med globale vekstambisjoner. På tross av ulikhetene ser vi nytteverdien av å være i et fellesskap der målet er å skape positiv endring i samfunnet, sier daglig leder Marte Sootholtet.

Ferd Sosiale Entreprenører, Wilstar, KlavenessStiftelsen, Anthonstiftelsen, Sparebank1StiftelsenØstfoldAkershus og Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse står bak vårens program. 

Selskapene som ikke kom videre fra BootCamp i denne runden har ingen grunn til å fortvile, det kommer flere nye muligheter til å jobbe med Impact StartUps metodeverk og ekspertise utover i 2022.

FINSJUSTERING FOR MAKS UTBYTTE 

Dette er syvende gang Impact StartUp kjører akseleratoren. Nytt av året er å dele programmet opp i sprinter. Her følges selskapene tettere opp mellom hver camp av spesialister innenfor hovedområdene til programmet: Salg, økonomistyring, Impact Management, og skalering- og vekststrategi.

– Feltet av sosiale entreprenører modnes og profesjonaliseres stadig, og flere flinke folk starter selskaper med samfunnseffekt. Vi er alltid på jakt etter en metode som gir selskapene best utbytte av både ekspertisen og nettverket, sier programleder Kristine Ausen. 

Selskapene i vårens akselerator blir også matchet med et selskap som har deltatt i et tidligere program. Dette blir deres “Buddy”, og det neste halvåret skal erfaringer deles og nettverk bygges på tvers av kullene. Vi ser at selskapene kan hente mye kunnskap, erfaring og nettverk fra hverandre, og vi har flere suksesshistorier fra de siste årene hvor selskapene bygger hverandre gode, sier Ausen. Deltakerne og deres Buddy møtes for første gang på vårens første samling, KICK-OFF!

DETTE ER AKSELERATORENS 11 SELSKAPER!

Back in the Ring hjelper rusavhengige og innsatte å gjøre comeback i livet og i samfunnet gjennom yoga, fysisk trening og arbeidstrening. Back in the Ring er også med i et nasjonalt pilotprosjekt som skal redusere tilbakefall til kriminalitet hos innsatte. 

Iver & Evne er familiens og barnehagens matassistent. Nå skal matlaging være gøy og lærerik for alle! Med enkle oppskriftskort som kobler historiefortelling, spillbasert læring og fagkunnskap i et grafisk univers, senker de terskelen for å lage mat sammen med barna i en travel hverdag. 

Voxt gjør det enklere å snakke om vanskelig temaer på en måte som skaper positiv utvikling. Web-appen er utviklet for å strukturere kollektiv dialog og lar deltakerne dele ærlig uten sosial risiko. Verktøyet likestiller gruppens erfaringer, og tar makt ut av det kollektive refleksjonsrommet.

Magisk Kunnskap har utviklet en morsmålsstøttet digital ressurs i norsk for nyankomne ungdom og unge voksne, kalt Hugin og Munin. Læremiddelet tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer, og bidrar til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Can Eat er en app som hjelper mennesker med kostholdsrelaterte sykdommer. Med CanEat blir det enklere å ta informerte og gode matvalg slik at det blir lettere å følge anbefalte kostholdsråd og dietter. Dette kan forebygge livsstilssykdommer på et tidlig stadium. 

Vilje Bionics jobber for å utvide menneskers fysiske evner med innovativ teknologi. Dette for å styrke mulighetene for en fremtid der nedsatt eller tapt motorisk funksjon i armene ikke begrenser deltakelse i samfunnet.

Vindskift jobber med integrering, inkludering og rekruttering til seilsporten. Nå kan ungdommer som ikke har hatt muligheten før, skape unike minner gjennom delte friluftsopplevelser.  

Selah Sleep bruker søvnassistenten Selah for å hjelpe de som sliter med dårlig søvn. Gjennom forskningsbaserte teknikker for søvn og glede har de utviklet en vekkerklokke og mobilhotell. Dette for å regulere skjermbruk og gi bedre innsovning. 

Helseoversikt forbedrer folkehelsen ved hjelp av nyskapende helse- og læringsteknologi. De har utviklet en plattform som utruster helsetjenesten med digitale verktøy for å utdanne og istandsette pasienter til å ta vare på egen helse.

Rettssenteret er en ideell stiftelse som skal bidra til å utvikle et bedre rettshjelpstilbud under visjonen “rett til alle”. De skal yte gratis og lett tilgjengelig rettshjelp av god kvalitet til alle utsatte og sårbare; barn, unge, voksne og eldre. Nå prioriteres barn og unge opp til 25 år i Oslo. Ambisjonen er å tilby et landsdekkende tilbud til alle ved å utvikle gode digitale og nettbaserte løsninger.

Forandringshuset hjelper ungdom og unge voksne å bryte arbeidsbarrieren. Gjennom Ungdomscrew får de ferdighetstrening i selvutvikling, samt seks måneders arbeidserfaring som styrker CVen. 

Interessert i å vite mer om hvordan det har gått med Impact StartUps tidligere akseleratorkull? Les vår resultatrapport om selskapene som var med i programmet fra 2018-2021. Er du investor som kan være interessert i et eller flere av disse selskapene, ta kontakt med leder for InvestorLab, Martin Bondlind (martin(a)impactstartup.no)