Ferd Sosiale Entreprenører

Skaper målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører og styrke deres marked.